Twój koszyk
Nie masz żadnych produktów w koszyku
Rejestracja

Zaloguj się

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

Odpowiedzialność społeczna SingleMalt.pl

Firma CHOICE Marta Woźniak (dalej Sklep SingleMalt.pl)  jest przekonana o wadze przestrzegania obowiązujących uregulowań, przepisów prawnych, a także postępowania zgodnie z wyznaczonymi sobie standardami etycznymi.

Sklep SingleMalt.pl czuje się zobowiązany do promowania odpowiedzialności społecznej i pragnie być liderem pod względem etyki, promowania kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska.

Niniejsze zasady odzwierciedlają wartości etyczne, jakim firma hołduje i jakich chce przestrzegać. Dla pracowników Sklepu SingleMalt.pl stanowią one wzorzec postępowania w stosunku do klientów oraz współpracowników i przełożonych, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.


Sfera odpowiedzialności wobec Klientów

Sklep SingleMalt.pl zdecydowanie zaleca odpowiedzialne spożywanie alkoholu. Alkohol pity w nadmiarze albo zbyt często, może szkodzić zdrowiu lub powodować uzależnienie.

Pracownik Sklepu SingleMalt.pl nie dokona sprzedaży alkoholu osobie nieletniej lub nietrzeźwej.

Sklep SingleMalt.pl zwraca uwagę na sytuacje, w których alkohol zagraża życiu i zdrowiu. Nie pij alkoholu w sytuacji:

  • jeśli nie ukończyłeś 18 lat – alkohol w młodym, rozwijającym się organizmie powoduje nieodwracalne zniszczenia.
  • jeśli jesteś w ciąży, bo Twoje dziecko pije razem z Tobą i może mu zaszkodzić nawet najmniejsza ilość alkoholu.
  • gdy zamierzasz prowadzić pojazd mechaniczny, bo zagrażasz sobie i innym na drodze.
  • gdy zamierzasz pracować na wysokości lub obsługiwać urządzenia mechaniczne lub elektryczne.
  • gdy będziesz uprawiać sport, bo Twój organizm potrzebuje czystej krwi.
  • kiedy przyjmujesz leki, np. środki nasenne, czy antyalergiczne, bo alkohol może wzmagać lub zaburzać działanie niektórych środków.

Sfera odpowiedzialności pracowniczej

Sklep SingleMalt.pl zapewnia swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie zatrudniamy dzieci, nie dyskryminujemy pracowników ze względu na wiek, rasę, religię, czy poglądy. Przestrzegamy zasad wynikających z praw człowieka czy prawa pracy.


Sfera odpowiedzialności środowiskowej

Sklep SingleMalt.pl prowadzi działalność w zgodzie z przyrodą. Zapobiega szkodliwemu wpływowi działalności  na środowisko, a także wspiera inicjatywy promujące odpowiedzialność względem środowiska. W szczególności zapewnia zgodne z przepisami utylizowanie opakowań wprowadzonych na rynek oraz reguluje opłaty środowiskowe z tym związane.


Sfera odpowiedzialności ekonomicznej

Sklep SingleMalt.pl zleca prowadzenie księgowości profesjonalistom, co gwarantuje przejrzyste i rzetelne zapisy księgowe. Zapewnia terminowe płatności kontrahentom, a także opłaca podatki (akcyza, dochodowy, VAT, lokalny i inne).


Odpowiedzialność w sferze wiedzy

Sklep SingleMalt.pl dąży do poszerzania wiedzy pracowników, do ciągłego uczenia się, kreowania wiedzy, zarządzania i dzielenia się wiedzą. Stwarza też dostęp do wiedzy na temat produktów, produkcji, sposobów przechowywania i spożywania poprzez informacje udostępniane na stronach internetowych i spotkaniach z klientami.


Odpowiedzialność w sferze etyki

Sklep SingleMalt.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i norm etycznych we wszystkich obszarach działalności, promowania norm etycznych, zapobiegania korupcji oraz innych społecznych nadużyć.