Safe Buy

SingleMalt.pl | sklep z alkoholem | whisky whiskey bourbon

Skip to Main Content »

Przeszukaj stronę

Odpowiedzialność społeczna SingleMalt.pl

Firma CHOICE Marta Woźniak (dalej Sklep SingleMalt.pl)  jest przekonana o wadze przestrzegania obowiązujących uregulowań, przepisów prawnych, a także postępowania zgodnie z wyznaczonymi sobie standardami etycznymi.

Sklep SingleMalt.pl czuje się zobowiązany do promowania odpowiedzialności społecznej i pragnie być liderem pod względem etyki, promowania kultury odpowiedzialnego spożywania alkoholu, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska.

Niniejsze zasady odzwierciedlają wartości etyczne, jakim firma hołduje i jakich chce przestrzegać. Dla pracowników Sklepu SingleMalt.pl stanowią one wzorzec postępowania w stosunku do klientów oraz współpracowników i przełożonych, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych.

Sfera odpowiedzialności wobec Klientów

Sklep SingleMalt.pl zdecydowanie zaleca odpowiedzialne spożywanie alkoholu. Alkohol pity w nadmiarze albo zbyt często, może szkodzić zdrowiu lub powodować uzależnienie.

Pracownik Sklepu SingleMalt.pl nie dokona sprzedaży alkoholu osobie nieletniej lub nietrzeźwej.

Sklep SingleMalt.pl zwraca uwagę na sytuacje, w których alkohol zagraża życiu i zdrowiu. Nie pij alkoholu w sytuacji:

  1)   jeśli nie ukończyłeś 18 lat – alkohol w młodym, rozwijającym się organizmie powoduje nieodwracalne zniszczenia.

  2)   jeśli jesteś w ciąży, bo Twoje dziecko pije razem z Tobą i może mu zaszkodzić nawet najmniejsza ilość alkoholu.

  3)   gdy zamierzasz prowadzić pojazd mechaniczny, bo zagrażasz sobie i innym na drodze.

  4)   gdy zamierzasz pracować na wysokości lub obsługiwać urządzenia mechaniczne lub elektryczne.

  5)   gdy będziesz uprawiać sport.

  6)   kiedy przyjmujesz leki, np. środki nasenne, czy antyalergiczne, bo alkohol może wzmagać lub zaburzać działanie niektórych środków.

Sfera odpowiedzialności pracowniczej

Sklep SingleMalt.pl zapewnia swoim pracownikom odpowiednie warunki pracy, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie zatrudniamy dzieci, nie dyskryminujemy pracowników ze względu na wiek, rasę, religię, czy poglądy. Przestrzegamy zasad wynikających z praw człowieka czy prawa pracy.

Sfera odpowiedzialności środowiskowej

Sklep SingleMalt.pl prowadzi działalność w zgodzie z przyrodą. Zapobiega szkodliwemu wpływowi działalności  na środowisko, a także wspiera inicjatywy promujące odpowiedzialność względem środowiska. W szczególności zapewnia zgodne z przepisami utylizowanie opakowań wprowadzonych na rynek oraz reguluje opłaty środowiskowe z tym związane.

Sfera odpowiedzialności ekonomicznej

Sklep SingleMalt.pl zleca prowadzenie księgowości profesjonalistom, co gwarantuje przejrzyste i rzetelne zapisy księgowe. Zapewnia terminowe płatności kontrahentom, a także opłaca podatki (akcyza, dochodowy, VAT, lokalny i inne).

Odpowiedzialność w sferze wiedzy

Sklep SingleMalt.pl dąży do poszerzania wiedzy pracowników, do ciągłego uczenia się, kreowania wiedzy, zarządzania i dzielenia się wiedzą. Stwarza też dostęp do wiedzy na temat produktów, produkcji, sposobów przechowywania i spożywania poprzez informacje udostępniane na stronach internetowych i spotkaniach z klientami.

Odpowiedzialność w sferze etyki

Sklep SingleMalt.pl zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i norm etycznych we wszystkich obszarach działalności, promowania norm etycznych, zapobiegania korupcji oraz innych społecznych nadużyć.

 

 

Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Porównaj produkty

Nie ma produktów do porównania.