Twój koszyk
Nie masz żadnych produktów w koszyku
Rejestracja

Zaloguj się

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your compare list.

5

Product was successfully added to your wishlist.

5

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Sklep SingleMalt.pl działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827. Poniżej prezentujemy pouczenie konsumenta zawierającego Umowę na odległość o odstąpieniu od Umowy oraz wykaz przypadków, w których odstąpienie od Umowy nie obowiązuje.

W przypadku zakupu towarów w sklepie internetowym SingleMalt.pl możecie Państwo skorzystać ze szczególnych uprawnień przewidzianych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Konsument to Klient będący osobą fizyczną nabywającą rzeczy, prawa lub usługi w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub weszła w posiadanie rzeczy wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą nas Państwo poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, a następnie przesłanie go drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://singlemalt.pl/contacts. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracając zakupiony towar, ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep SingleMalt.pl może pomóc przy organizacji przesyłki.


Kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy?

Zgodnie z art. 38. Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Formularz odstąpienia od umowy

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy. Oświadczenie zawierające dane zawarte w formularzu można wysłać pocztą, mailem bądź poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://singlemalt.pl/contacts

Adresat:
SingleMalt.pl, CHOICE Marta Woźniak,
02-495 Warszawa-Ursus, ul. Michałowicza 8,
tel. 22 6626081 lub komórkowy 531 944 759,
email: sklep@singlemalt.pl

 

…………………………….
Miejscowość, data

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy dotyczącej zakupu:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………
Numer zamówienia

…………………………………
Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia)

 

…………………………………
Data odbioru zamówienia

 

…………………………………
Imię i nazwisko konsumenta

 

…………………………………
Adres konsumenta

…………………………………
Podpis konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)